Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Cơ hội giao thương

Nhà nhập khẩu Trung Quốc cần mua gỗ bạch đàn

03/08/2013

Thông tin nhà nhập khẩu:

Người liên hệ: Mr. HERO ...

Công ty: HONGKONG ...
Địa chỉ: GITIC COMMERCIAL....
Quốc gia: Trung Quốc
Điện thoại: 86-20-8359...
Fax: 86-20-835..