Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Cơ hội giao thương

Tham dự hội chợ tại Indonesia và Nhật Bản

13/02/2012

 Trong khuôn khổ hoạt động của trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN - Nhật Bản (AJC), Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với AJC tổ chức lựa chọn 04 doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa phù hợp đi tham dự Hội chợ quốc tế hàng TCMN lần thứ 14 (The 14th Jakarta International Handicraft Trade Fair - INACRAFT 2012) tổ chức tại Jakarta, Indonesia từ 23 - 30/4/2012 và 03 doanh nghiệp đi triển lãm Lifestyle 2012 tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 6/2012

 

 


Form I

 

Application/Registration Form

LIFESTYLE EXHIBITION 2012

(Please type all entries.)

 

1.  Company Name     :                                                      

 

2.  Address                  :                                                      

                                      _____________________________________________________

                                                                              _

 

3.  Other Contact Details:

    Phone Number        :                                                      _

    Fax Number            :                                                      _

    E-mail Address       :                                                      _

 Homepage Address :                                                      _

 

4.  Contact Person       :  (  )Mr. / (  ) Ms.                                     _

 

5.  Products for Exhibit          :                                                      _

                                                                            _

                                       _____________________________________________________

 

6.  Year of Establishment:  _________                       7.  No. of Employees  :  _________

 

8.  Annual Sales                      :  US$               (Year:        )

 

9.  Export Market/s     :  ______________________________________________________

   

    Experience of Export to Japan:     YES      NO

    Agent’s Name in Japan, if any:  _______________________________________________

    Working relationship with Japanese agent:   Exclusive

                                                                          Not exclusive

 

10.  Minimum Quantity/Order:                    Value: US$ ___________________

    

 

Signature:                                    

                                    

Name in Print:                                 

                                                        

Date: