Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hỗ trợ thành viên

THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC - ABTC

18/08/2011

 

 

 
Các doanh nhân có thẻ sẽ được sử dụng làn nhập cảnh nhanh tại sân bay và lưu trú ít nhất 60 ngày tại
các nền kinh tế là thành viên của APEC
 
A. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ ABTC:
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các
bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó cácPhòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc
thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã
tham gia chương trình thẻ ABTC.
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công ty TNHH, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám
đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng phòng chuyên
môn (bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân), Chủ nhiệm hợp tác xã
và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác
của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.
3. Công chức, viên chức các cơ quan Sở, ban, ngành thuộc thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham dự các
cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.
 
B. ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC
1. Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng còn trên 12 tháng).
2. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được quy định tại mục A có các hoạt động hợp tác kinh
doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được
thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể.
3. Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức
vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc.
4. Doanh nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không
bị mất năng lực hành vi dân sự.
5. Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo
Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý
thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
 
6. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã có hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên.
7. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao
động và bảo hiểm xã hội.
HỒ SƠ CHUẨN BỊ LÀM THẺ MIỄN THỊ THỰC APEC
(2 bản sao công chứng)
1. Hộ chiếu (còn thời hạn trên 3 năm)
2. Giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký MST, tờ khai thuế môn bài
3. Hợp đồng ký kết với công ty nước ngoài (trong khối APEC), chứng từ hải quan, biên lai đóng thuế
XNK.
4. Quyết định bổ nhiệm chức vụ
5. Sổ bảo hiểm xã hội
6. Hợp đồng lao động
7. 04 tấm hình màu phông trắng 3 * 4 cm
8. Thời gian: 3-4 tháng
9. Chi phí: thỏa thuận
 
Những nước tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC :
Ôtrâylia, Chilê, Niudilân, Trung Quốc, Hông Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaixia,
Inđônexia, Xingapo, Philippin, Brunây, Papua Niu Ghinê, Pêru ,Mêxicô
 
 
Mọi chi tiết liên hệ: Ms Thuận: 0908296493
 
Email: thuanhn84@gmail.com