Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hỗ trợ thành viên

Kiểu Dáng Công Nghiệp

13/06/2011

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây
Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp
Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp về kiểu dáng công nghiệp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động liên quan đến kiểu dáng công nghiệp) , gồm một (1) bản
Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, nếu kiểu dáng công nghiệp đăng ký có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản
Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu cần)
Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản
Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và phôi công bố đơn, gồm một (1) bản.
Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó
Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu háng hóa; ( nếu có )
Bản gốc của Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản sao
Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt đối với nhãn hiệu hàng hóa.
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ kiểu dáng công nghiệp và bao gồm các nội dung sau:
- Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp
- Chỉ số Phân loại Kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno)
- Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp
- Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết
- Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ kiểu dáng công nghiệp
- Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với  kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang  kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.