Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH dịch vụ bảo vệ Huy Hoàng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thương mại - Dịch vụ

Địa chỉ3/49 Bình Đường 1 , xã An Bình , huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 3790454
+84 (650) 3790454

Email
Website
huyhoangsecurity@gmail.com
www.huyhoangsecurity.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ bảo vệ
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
NGUYỄN VĂN LƯU
Tổng Giám Đốc

Điện thoại
Email
+84 (650) 3790454
huyhoangsecurity@gmail.com

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh