Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cơ Sở Mây Tre Lá Tư Quyết

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Đồ thủ công mỹ nghệ - Gốm sứ - Quà tặng - Sinh vật cảnh

Địa chỉẤp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi,, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 37923728
+84 (8) 37923728

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304147685
0304147685

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất rá đậy thức ăn