Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Tiêu Điểm Mới

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Địa chỉ1/8-8A Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 6 296 26 23
+84 (8) 6 296 26 23

Email
Website
info@newfocus.vn
www.newfocus.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
du lịch, sự kiện và hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội