Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cty TNHH TM DV XNK Song Gia Viet –

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vận tải - Giao nhận hàng hóa

Địa chỉ79C Điện Biên Phủ, P.Đa kao ,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3 8 243 443
+84 (8) 3 8 243 452

Email
Website
: rosehong@sgvvn.com
www.sgvvn.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
XNK và giao nhận hàng hóa, kinh doanh độc quyền bột chống ẩm và xnk rựu bia