Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Phần mềm Cánh Cam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Công nghệ thông tin

Địa chỉ156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3 8238364
+84 (8) 3 8238365

Email
Website
info@canhcam.vn
www.canhcam.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
cung cấp dịch vụ thiết kế web và các dịch vụ phụ trợ