Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Kỹ THuật Mới

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Bao bì - In ấn - Tạo mẫu

Địa chỉ1068 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39816231 - 39816230
+84 (8) 39816437

Email
Website
hvk49-1tuxuong@hcm.vnn.vn
www.kythuatmoivn.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0303271979
0303271979

Lĩnh vực hoạt động
thiết kế, tạo mẫu và in offset
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Huỳnh Văn Khánh
Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 39816231 - 39816230
hvk49-1tuxuong@hcm.vnn.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh