Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cơ Sở May Vườn Xuân

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Dệt may - Thời trang - Nguyên phụ liệu may mặc

Địa chỉ2/6A, Nguyễn Văn Quá, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 34567987
+84 (8) 34567987

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
May mặc đồ sơ sinh trẻ em