Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP TM DV Giao Long

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉ65, D5, P25, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38991378
+84 (8) 38991378

Email
Website

www.aqualotus.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Nước uống đóng bình, chai