Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Suối Cát

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Địa chỉ383 Trần Quý Cáp - Tp Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (62) 3 729 038,
+84 (62) 3 729 233

Email
Website

www.suoicat.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
khu vui chơi giải trí