Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ97Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38 299 408,
+84 (8) 38 222 706

Email
Website
namabank@namabank.com.vn.

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
dich vu tai chinh, ngân hàng