Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cơ sở si rô Trinh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Rượu bia - Nước giải khát

Địa chỉ8/43D, Đường Tân Hóa, P. 1, Q. 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39606882
+84 (8) 39696257

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
- Sản xuất và cung cấp sirô, hương sâm dứa hiệu Trinh.