Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dược Phẩm Khương Duy

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉNN1- NN1A Bạch Mã, P. 15, Quận 10,, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3. 8632. 083
+84 (8) 3. 9770. 850

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Dược Phẩm