Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH SX TM Chỉ may Thiên Long

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Dệt may - Thời trang - Nguyên phụ liệu may mặc

Địa chỉ214/6 Hàn Hải Nguyên, P.9, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8)

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất chỉ may