Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP TICO

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Hàng tiêu dùng - Gia dụng

Địa chỉ45 Cửu Long, P 2 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39612405 – 9612730 - 9612468
+84 (8) 39612538

Email
Website

www.ticovietnam.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất bột giặt, kem giặt nước rửa chén và các chất tẩy rửa khác