Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Vật Tư Công Nghiệp Bộ Quốc Phòng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
GAET Company
Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu

Địa chỉ102 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 585 655
+84 (4) 3832 7710

Email
Website
gaet@viettel.com.vn.
www.gaet.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Nhập khẩu các mặt hàng trang bị phục vụ cho lĩnh vực quân sự; - Xuất, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị, dụng cụ ytế; - Xuất-nhập khẩu và kinh doanh vật tư, thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp và các ngành kinh tế