Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cơ sở Bạch Ngọc - Bút bi Thiên Lộc

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Văn phòng phẩm - Văn hóa phẩm

Địa chỉ958/43C, Lò Gốm, P.8. Q.6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 22155353

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Bút bi