Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Tnhh Kim Hoàn Huỳnh Quang

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ204L6 C/C Phú Thọ, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38686678
+84 (8) 38686678

Email
Website
huynhquangvy@gmail.com
www.huynhquangjewelry.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0308824362
0308824362

Lĩnh vực hoạt động
Trang sức, vàng bạc đá quý