Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị và Dụng Cụ Y Khoa Tân Mai Thành

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉ377 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3863 2933
+84 (8) 3863 4987

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Trang Thiết Bị và Dụng Cụ Y Khoa