Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Vũ Mừng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vận tải - Giao nhận hàng hóa

Địa chỉ1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38471170
+84 (8) 38471320

Email
Website
vantainambacvumung@yahoo.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Vận chuyển - Giao nhận hàng hóa bằng đường bộ