Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH SX Nhựa TM Cảnh Mỹ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nhựa - Cao su

Địa chỉ68 Nam Cao, P. Tân Phú, Q. 9,, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38963509

Email
Website
hacamy@hcm.vnn.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản phẩm Nhựa