Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP Vàng Bạc-Đá Quý Kim Lý

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ34 An Dương Vương, P. 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38353226

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh Vàng Bạc Đá Quý