Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH SAN HÀ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thủy hải sản

Địa chỉ951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39810082
+84 (8) 39814733

Email
Website
sales@sanha.vn
www.sanha.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0305755968
0305755968

Lĩnh vực hoạt động
Giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia cầm tươi, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu.