Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Du Lịch Hàng Đầu

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Địa chỉ29, Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 62910900
+84 (8) 62910902

Email
Website
info@vietnampremier.com
www.vietnampremier.com/

Số ĐKKD
Mã số thuế
0309870288
0309870288

Lĩnh vực hoạt động
du lịch