Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Bao Bì Tín Thành

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
TIN THANH PACKAGING JOINT STOC COMPANY
Bao bì - In ấn - Tạo mẫu

Địa chỉLô C20 Cụm Công Nghiệp Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (72) 3 779 747
+84 (72) 3 779 750

Email
Website
tinthanh@batico.com
www.batico.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
1100581374
1100581374

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất cung ứng bao bì