Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Hóa Dược Phẩm Mekopha

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉ297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38686546
+84 (8) 38650394

Email
Website
info@mekostem.com
www.mekostem.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Dược phẩm - Thiết bị y tế