Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM WAY

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giám định hàng hóa & Dịch vụ tư vấn

Địa chỉ21 Hồng Đức, KP4, Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 66856669
+84 (8) 39103738

Email
Website
nvhbentre@yahoo.com.vn
www.vietnamway.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0311367811
0311367811

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp