Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Tin Học Và TM Đại Trần Gia

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
DAI TRAN GIA INFOMATICS TECHNOLOGY & TRADING CO.,LTD
Công nghệ thông tin

Địa chỉ41, Trần Khắc Chân, P.15, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39319999
+84 (8) 39311196

Email
Website
info@traginet.com
www.traginet.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0302924953
0302924953

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin