Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Bao bì - In ấn - Tạo mẫu

Địa chỉĐường 2B, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 37650681

Email
Website
info@viettrung.com
www.viettrung.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất bao bì giấy