Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Dược Phẩm Phúc Đạt

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉ46 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 62587556

Email
Website
duocpham@phucdatdp.com
www.phucdatdp.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Mua bán thuốc