Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH ô tô Minh Nguyệt

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Minh Nguyet Auto Company Limited
Ô tô - Xe máy

Địa chỉ722, Điện Biên Phủ,Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 35127269
+84 (8) 35127269

Email
Website
info@otominhnguyet.com.vn
www.otominhnguyet.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304443719
0304443719

Lĩnh vực hoạt động
Sửa chữa, bảo trì xe ôtô, xe cơ giới