Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty cổ phẩn quốc tế Savina

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
SAVINA INTERNATIONAL JSC
Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉThới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tiềng Giang, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (73) 3618888/619999
+84 (73) 3618888/619999

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sx nước suối đóng chai