Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Vinh Cơ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nhựa - Cao su

Địa chỉ505/14 Bến Bình Đông, P. 13, Q. 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39501456
+84 (8) 39500170

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sx các sản phẩm bằng Melamine