Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Quảng Cáo Mũi Tên Vàng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Golden Arrow Advertising Company Limited
Triển lãm - Quảng cáo

Địa chỉ3-Ðường Số 10-Phường Tân Kiểng-Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 54331723

Email
Website
khoi@muitenvang.com.vn
www.muitenvang.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0303875427
0303875427

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ thương mại quảng cáo, trang trí