Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Ngoại Ngữ Tin Học Sáng Tạo Việt

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ325-Ðường Số 7-Phường Bình Trị Ðông B-Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 22153429

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
0309911128
0309911128

Lĩnh vực hoạt động
Đào tạo tin học, ngoại ngữ