Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CTY CP SX TM Quang Minh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Đồ thủ công mỹ nghệ - Gốm sứ - Quà tặng - Sinh vật cảnh

Địa chỉẤp 6, Xã Thới Hòa, H.Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 3553369
+84 (650) 3.553 369

Email
Website
duybinh@qmc-handicraft.com
www.qmc-handicraft.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Thủ công mỹ nghệ