Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CTY TNHH Vận Tải Quốc Dũng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉ68.15 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 62842404
+84 (8) 62795914

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kinh Doanh phế liệu các loại