Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HUỲNH VÕ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Hàng tiêu dùng - Gia dụng

Địa chỉ31/1 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 730 26588

Email
Website
vane@huynhvo.com
www.huynhvo.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0309465427
0309465427

Lĩnh vực hoạt động
Khăn lạnh