Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Mía Đường La Ngà

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
LA NGA SUGAR CANE AND SUGAR JSC
Thực phẩm chế biến

Địa chỉXã La Ngà - Huyện Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (61) 3853055
+84 (61) 3853057

Email
Website
langasc910@hcm.vnn.vn
www.langasuco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
3600454635
3600454635

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất đường
PR doanh nghiệp
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Nguyễn Văn Bé Bảy
Tổng Giám Đốc

Điện thoại
Email
+84 (61) 3853055
langasc910@hcm.vnn.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
  • Trụ sở công ty