Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Ga Thành Tài

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
TTAGAS JSC
Hàng tiêu dùng - Gia dụng

Địa chỉ217-Ðồng Ðen-Phường 11-Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38426761
+84 (8) 38494823

Email
Website
info@ttagas.com.vn
www.ttagas.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0302867536
0302867536

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất vỏ bình, gas TTAGAS