Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Minh Phát 2

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
MINH PHAT COMPANY LIMITED
Đồ thủ công mỹ nghệ - Gốm sứ - Quà tặng - Sinh vật cảnh

Địa chỉẤp Bình Phước A, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3711136 - 3788779
+84 (8) 3711135

Email
Website
mifaco@hcm.vnn.vn
www.mifaco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
3700492151
3700492151

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất kinh doanh các mặt hàng tole giả cổ, thủ công mỹ nghệ