Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH thương mại trang trí nội - ngoại thất Ðông dương

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
ÐÔNG DƯƠNG CO,. LTD
Các ngành khác

Địa chỉ8-Cây Keo-Phường Tam Phú-Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 37260813
+84 (8) 54037973

Email
Website
info@ngoaithatdongduong.com
www.ngoaithatdongduong.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304127061
0304127061

Lĩnh vực hoạt động
cảnh quan, sân vườn, phun nước nghệ thuật, tưới tự động, thiết bị hồ bơi, bơm âm nước chuyên dụng, sản xuất và cung cấp đá trang trí, đá lát sân.