Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH MTV Tranh Cát Phương Vy

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Các ngành khác

Địa chỉ98C Đường Nguyễn Đình Chiểu , Phường ĐaKao, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38 410 883

Email
Website
thuyvan@tranhcatphuongvy.vn
www.tranhcatphuongvy.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
tranh cát