Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG THỦY SẢN KIỀU OANH

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thủy hải sản

Địa chỉKhóm 10, TT Sông Đốc, Trần Văn Thới, Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (780) 3890192
+84 (780) 3890192

Email
Website
traicuagiongKieuoanh@yahoo.com.vn
www.cuagiongkieuoanh.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sx Cua giống