Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ðại Kim Thành

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
DAI KIM THANH TRADING MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Hàng tiêu dùng - Gia dụng

Địa chỉ120/13-Xóm Ðất-Phường 8-Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39633448
+84 (8) 39635435

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
4102042198
4102042198

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất : kính đeo mắt bằng nhựa, gia công ép nhựa