Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP sản xuất và thương mại Phú Sang

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Hàng tiêu dùng - Gia dụng

Địa chỉ43 Phạm Văn Đồng -Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 3750 2500
+84 (4) 3838 6732

Email
Website
nguyensang10@gmail.com
www.phusang.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu các sản phẩm Tăm sạch