Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Dịch vụ và đầu tư phát triển Việt Ninh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉSố 122 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Mỹ Bình, TP. Phan rang - Tháp chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (68) 3.920563
+84 (68) 3.820328

Email
Website
vinico@vnn.vn
www.vinico.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Cung ứng các dịch vụ quản lý duy trì hoạt động thường xuyên, các dịch vụ công cộng khác đối với đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn; Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ; dịch vụ đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.